Politieke partijen hebben de zzp-er ontdekt

In de NRC van dinsdag 1 juni 2010 stond op de economiepagina (pagina 13) een artikel in de serie over de portemonnee van de kiezer, met als titel “Sociale zekerheid op de helling”.

Daarin staat ondermeer dat een aantal politieke partijen (PvdA, Christen Unie, SP, Groen Links, VVD en D66) de zzp-er hebben ‘ontdekt’ en hun wettelijke positie m.b.t. arbeidsongeschiktheid en pensioen wil verbeteren.

Onder de groep die gemakshalve als ZZP-er wordt aangemerkt, zitten mensen met zeer uiteenlopende expertisegebieden, achtergronden en motivatie.

Je kunt en mag een vrachtwagenchauffeur (eigen rijder) of zzp-metselaar niet vergelijken met de zelfstandig gevestigde kenniswerker.

Je kunt en mag ook de professionele interimmanager, die er bewust voor gekozen heeft om vanuit een zelfstandige en onafhankelijke positie tijdelijk in een onderneming werkzaam te zijn, niet vergelijken met iemand die vanuit een (dreigende) ww-situatie (en dus vanuit een negatief scenario) voor het zelfstandig ondernemerschap heeft gekozen, maar die de eerste de beste baan die hem wordt aangeboden en die bij zijn/haar kennis en ervaring past, graag accepteert.

Ik behoor tot de groep, die er jaren geleden reeds voor gekozen heeft om zich als zelfstandig gevestigd interimmanager op de markt te positioneren. Wij regelen zelf onze pensioenvoorziening en verzekeringen tegen arbeidsongeschiktheid. Als wij geen opdrachten hebben, doen we geen beroep op de WW en als we arbeidsongeschikt worden, doen we geen beroep op de ZW of WAO.

Daar hebben we welbewust en weloverwogen voor gekozen; dat hebben we zelf geregeld en dat willen we graag zo houden.

Als politieke partijen wat willen regelen voor de zzp-er, laten ze zich dan vooraf goed informeren, hoe de groep zzp-ers is samengesteld en wat de behoeftes van de diverse deelgroepen zijn.

Jan de Bes rm  —  Zelfstandig gevestigd interimmanager sinds 1993

Advertenties
Published in: on 3 juni 2010 at 7:29 am  Comments (1)  
Tags: , , , ,

Management. Het moet echt beter en snel

Leidinggeven
Leidinggeven, een team geïnspireerd aansturen en motiveren is naar mijn mening het lastigste dat er is. Sommigen hebben daarvoor een aangeboren talent, anderen hebben het zichzelf eigen gemaakt en brengen dat succesvol in de praktijk, maar vaak zie ik toch om mij heen (in ruim 17 jaar ervaring als interimmanager), dat men er niet veel van terecht brengt of het gewoon niet doet.
..
De gesprekscyclus

In de meeste bedrijven bestaat een systeem van afsprakengesprekken, voortgangsgesprekken en beoordelingsgesprekken. Drie formele gesprekken met een medewerker in een periode van 12 maanden is toch wel het minste dat er van een leidinggevende verwacht mag worden, maar zelfs dat komt er vaak niet van. In die situaties laat het (hogere) management niet alleen steken vallen, maar schiet ook de afdeling P&O ernstig tekort.
Laatst werkte ik bij een grote overheidsorganisatie, waarbij ik regelmatig geconfronteerd werd met medewerkers, die vrijwel nooit met hun leidinggevende spraken over de inhoud, de voortgang en de kwaliteit van het werk. Onvoorstelbaar.
..
Generieke functies

De afgelopen jaren heb ik bij diverse organisaties een bijdrage geleverd aan de invoering van een generiek functiehuis. Een generiek functiehuis heeft t.o.v. organiek functiehuis een aantal voordelen (substantieel minder functies, geen functiewaarderingssysteem meer en nauwelijks onderhoud), maar ook een nadeel: namelijk de gesprekscyclus moet op orde zijn.
..
Veranderende arbeidsmarkt

Een nieuwe generatie werknemers bestormt de arbeidsmarkt. Uitzendbureau Studentalent noemen hen De nieuwe Lichting (zie http://www.denieuwelichting.nl).
De nieuwe Lichting communiceert anders en vraagt een andere manier van werving en aansturing. De nieuwe Lichting brengt vaardigheden en kwaliteiten mee die in deze snelle tijd noodzakelijk zijn om te blijven innoveren. En met de vergrijzing in het achterhoofd is De nieuwe Lichting komende jaren dubbel zo hard nodig. Ik vraag mij af of bedrijven en instellingen zich wel realiseren dat zij hieraan snel aandacht moeten besteden, anders missen ze de boot. Een passend credo bij De nieuwe lichting is namelijk “Amuse me or loose me!”
Instrumenten
Er zijn momenteel een aantal interessante instrumenten en diensten op de markt, die bedrijven zeer succesvol kunnen ondersteunen bij:
▪ Het goed op orde brengen van de gesprekscyclus;
▪ Werken met passie
▪ Leidinggeven en werken vanuit intuïtie
▪ De effectiviteit van uw P&O-afdeling
▪ Kostenbewust werken / kostenbewuste werkprocessen
▪ Invoering van generieke functiehuizen
..
Graag kom ik in contact met lezers, die hier meer van willen weten. Bel me op 0653 723 589.